Redescoperirea bunurilor comune ca fundament al Europei

Prezentarea generală a proiectului

Proiectul „Commoning Europe” își propune să redescopere „bunul comun” ca fundament al Europei.
Conceptul de “gestionare a bunurilor comune” se referă la inițiativele privitoare la resursele materiale sau imateriale împărtăşite între o comunitate de utilizatori care stabilesc singuri regulile de gestionare, utilizare, îmbogățire a resurselor lor; se bazează de asemenea pe un set de practici colaborative și contributive. Această mișcare înregistrează în prezent o explozie în Europa.
În multe cazuri astfel de inițiative sunt implementate de organizații private (asociații, comunități informale) denumite „gestionari ai bunurilor comune”. Cu toate că aceste iniţiative apar adesea fără reprezentanți aleși și administrații publice, au nevoie de sprijin și de o baza legală pentru a putea continua. Un număr tot mai mare de administraţii locale caută, de asemenea, să dezvolte abordări în jurul bunurilor comune.
Proiectul intenționează să cerceteze diferite abordări ale bunurilor comune la nivel european, în ceea ce privește relațiile dintre „gestionarii bunurilor comune” și instituțiile publice și în legătură cu depășirea dificultăților juridice, organizaționale și de altă natură.
Partenerii proiectului, Biblioteca di pace (Italia), Primăria Campi Bisenzio (Italia), Municipiul Făgăraș (România) și Direcția Provincială pentru Familie și Servicii Sociale Ankara (Turcia), BRAL vzw – Stadsbeweging voor Brussel (Belgia) și Open UP let youth be heard (Olanda) vor împărtăși exemple de bune practici din teritoriile pe care le reprezintă și vor participa la cursuri tematice de formare/vizite de studiu pentru:
– consolidarea capacităților funcționarilor publici și a cetățenilor pentru a înțelege problematica bunurilor comune și a construi împreună sinergii;
– construirea unei platforme de schimb între parteneri prin care aceștia să își dezvolte capacitatea de inovare și să contribuie la o implementare la nivel european a mișcării privitoare la bunurile commune, în baza complementarităţii abordărilor existente în domeniu.
Din fiecare organizație parteneră, vor participa direct la implementarea proiectului 14-15 persoane, însumând un total de 85 de persoane. Acestea vor fi persoane care sunt interesate în mod special de subiect din motive de cercetare sau pentru că sunt direct implicate în experiențele în curs. La acestea se vor adăuga participanți indirecți, membri ai partenerilor asociați, cetățeni și oficiali publici implicați în activitățile de instruire, activități care vor fi în total trei, una la Făgăraș, una la Campi Bisenzio şi una la Utrecht. Numărul de participanți indirecți va putea fi calculat la sfârșitul anului, cu toate acestea, implicarea a aproximativ 100 de persoane poate fi esimată pe parcursul celor 24 luni de implementare a proiectului.
Există de asemenea 3 evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt, utile pentru a permite partenerilor să cunoască personal şi în mod direct activităţile în derulare privitoare la bunurile comune, şi, de asemenea să organizeze un schimb de informații între factorii implicați direct în experiențe,  atât autorități locale cât și cetățeni.
Metodologia care va fi utilizată la realizarea proiectului se va baza pe analiza și studiul experiențelor privitoare la conceptul de „bunuri comune”; învățarea va avea loc prin discuții, cu tehnici și metode participative.

Commoning Europe © 2021. v Inoves

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.