Avrupa'nın temeli olarak Kamu Yararını yeniden keşfedin.

Projenin genel tanıtımı

“Commoning Europe” projesi, Avrupa’nın temeli olarak kamu yararını yeniden keşfetmeyi amaçlamaktadır.”Ortaklaşma (commoning)”, kaynaklarının yönetimi, kullanımı, zenginleştirilmesi ile ilgili kuralları kendileri belirleyen bir kullanıcı topluluğu arasında paylaşılan maddi veya maddi olmayan kaynaklarla ilgili girişimleri ifade eder; aynı zamanda bir dizi işbirlikçi ve katkı sağlayan uygulamaya da dayanmaktadır. Bu hareket şu anda Avrupa’da hızlı bir büyüme yaşamaktadır. Bu tür girişimler genellikle “ortak” olarak belirlenen özel kuruluşlar (dernekler, gayri resmi topluluklar vb.) tarafından yürütülmektedir. Genellikle seçilmiş temsilciler ve kamu idareleri olmadan ortaya çıksalar da, yine de devam etmek için onlardan destek ve geçerlilik bulmaları gerekmektedir. Giderek artan sayıda yerel yönetim de ortak alanlar etrafında yaklaşımlar geliştirmeye çalışmaktadır. Proje, vatandaşlar ve kamu kurumları arasındaki ilişkiler ve yasal, örgütsel ve diğer zorlukların üstesinden gelme açısından Avrupa düzeyinde topluma yönelik farklı yaklaşımları incelemeyi amaçlamaktadır. Proje ortakları, “Biblioteca di pace” (İtalya), Campi Bisenzio Belediyesi (İtalya), Fagaras Belediyesi (Romanya) ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Türkiye), BRAL vzw – Stadsbeweging voor Brussel (Belçika) ve Open UP (Hollanda) kendi bölgelerinde iyi uygulamaları paylaşmak ve organize etmek aşağıdaki adımları izlemeyi amaçlamaktadır.:
-Kamu görevlilerinin ve halkın ortaklaşma kavramını anlamak ve birlikte etkili bir sinerji oluşturmak için kapasitelerini güçlendirmek,
– Yaklaşımlarının tamamlayıcılığından yararlanma, Avrupalı meslektaşlar ile ortakların yenilikçilik kapasitelerini geliştirme ve ortaklaşma hareketinin Avrupa’da yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma amacıyla ortaklar arasında karşılıklı paylaşım yapılabilecek bir platform oluşturmak.
Her ortak kuruluştan yaklaşık 14/15 üye, toplamda yaklaşık 85 kişi olmak üzere projeye doğrudan katılacaktır. Bunlar, araştırma amacıyla veya devam eden deneyimlerle doğrudan ilgilendikleri için konuyla özellikle ilgilenen kişiler olacaktır. Yukarıda belirtilen katılımcılar dışında, Fagaras, Campi Bisenzio, Utrecht’teki eğitim faaliyetlerinde yer alacak olan proje ortakların üyeleri, vatandaşlar ve kamu görevlileri de projeye dolaylı katılımcılar olarak dahil edilecektir. Dolaylı katılımcıların sayısı projenin sonunda tanımlanabilecektir, ancak proje süresince (24 ay) projeye yaklaşık 100 kişinin katılımı öngörülmektedir.
Ayrıca personel için, ortakların şahsen ve yerinde ortaklaşmaya ilişkin devam eden faaliyetleri bilmelerine ve hem kamu idarecisi hem de kamu görevlileri ile vatandaşlar arasında bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan üç kısa vadeli ortak eğitim etkinliği düzenlenecektir. – Böylelikle doğrudan proje deneyime dahil olurlar.
Projenin gerçekleştirilmesinde kullanılan metodoloji, “ortaklaşma” konusunda devam eden deneyimlerin analizine ve çalışmasına dayanmaktadır. Bu metodolojiyle öğrenme, katılımcı teknikleri ve yöntemler kullanılarak yapılan tartışmalarla sağlanır.

Commoning Europe © 2021. Tüm Hakları Saklıdır | Tarafından geliştirilmiş Inoves

Bizimle iletişime geçin

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.