Location
Fagaras

Titlul training-ului: „Managementul bunurilor comune în Microregiunea Ţara Făgărașului: cum să începem și să reglementăm cooperarea între privat și public în zonele urbane și rurale”. Sesiunea de instruire găzduită de municipalitatea Făgăraș își propune să abordeze modul în care sunt gestionate bunurile comune în România și în special în Microregiunea Ţara Făgărașului cunoscută anterior ca Ţara Făgărașului. Ţara Făgărașului este situată în centrul României, în partea de sud-est a Transilvaniei, teritoriul său fiind acum în mare parte inclus în județul Brașov, în timp ce vestul regiunii este parte a județului Sibiu. Acest eveniment de formare vizează vizitarea administrațiilor publice din mediul urban și rural și a organizațiilor cetățenești care sunt implicate în gestionarea bunurilor comune urbane și rurale. Programul de instruire va fi elaborat pentru participanţii la mobilitate. Din partea fiecarei organizații partenere vor lua parte la instruire un total de cel puțin 18 persoane, 3 participanți din partea fiecărui partener. După instruire, participanţii vor duce bagajul de cunoștințe în ţările de origine, printre colegii lor sau alte instituții interesate de aceste subiecte. Conform programului, sesiunea de instruire C1 se va desfăşura în luna aprilie 2021 în Municipiul Făgăraș. Această instruire va fi planificată în cadrul Întâlnirii Transnaționale M1. În ceea ce privește metodologia, mobilitatea combinată va îmbina discuțiile deschise cu ateliere și vizite on-site în locaţii considerate bune practici. Rezultatele acestei instruiri vor fi monitorizate/analizate în cadrul Întâlnirii Transnaționale M2 pentru a face un prim rezumat al lecțiilor învățate prin proiect până la momentul respectiv. Gestionarea bunurilor comune este deosebit de complexă, deoarece în cadrul grupurilor de cetățeni implicați nu sunt definite ierarhii sau procese de leadership și, prin urmare, necesită autoritate și abilități considerabile de mediere. De asemenea, un dialog constructiv presupune competențe similare și pentru administratorii și oficialii publici implicați. Sesiunea de instruire din Făgăraș va ajuta participanții să înțeleagă relațiile dintre diferitele procese de management din zonele urbane și rurale și va fi un mijloc de examinare a bunelor practici. Participanții vor încerca să: • Înțeleagă gama contribuitorilor și contribuțiilor (pozitive și negative) • Cunoască politica și practicile zilnice • Identifice și analizeze practici inovatoare • Ofere sugestii cu privire la îmbunătățirea modului de gestionare ale spaţiilor publice exterioare. Participanții vor analiza inițiativele din cadrul organizațiilor participante, cum ar fi: Inițiative care implică restructurarea modului în care sunt gestionate spațiile publice, în scopul concentrării eforturilor pentru realizarea de acțiuni comune; Inițiative menite să dezvolte resursele existente, de exemplu: readaptarea practicilor de achiziții; Crearea de forumuri care să implice comunitatea și sectorul voluntar în luarea deciziilor în ceea ce priveşte strategiile și acțiunile din spațiul public; Inițiative care implică parteneriate cu organizații din sectorul privat pentru finanțarea și implementarea proiectelor care vizează modernizarea spațiilor publice; Inițiative care implică participarea comunității la implementarea politicilor privind spațiile publice, inclusiv schemele de vecinătate; Participanții vor vizita următoarele instituții / organizaţii care implementează bune practici: Fundația Comunitară Ţara Făgărașului (FCTF), Institutul de Cercetare Făgăraș, Fundația REGEN, Comuna Drăguș precum și alte administrații publice din mediul rural din Microregiunea Ţara Făgărașului.

  • Organizer Name: Primaria Municipiului Fagaras
  • Phone: +40757077500

Leave Your Comment