Location
Utrecht

Sesiunea de instruire găzduită de Open UP! își propune să analizeze cum sunt gestionate bunurile comune în Olanda.
Acest eveniment de formare are ca scop vizitarea administrațiilor publice și a organizațiilor cetățenești care sunt implicate în gestionarea bunurilor comune.

Programul de instruire va fi elaborat pentru participanţii la mobilitate. Din partea fiecarei organizații partenere vor lua parte la instruire un total de cel puțin 18 persoane, 3 participanți din partea fiecărui partener. După instruire, participanţii vor duce bagajul de cunoștințe în ţările de origine, printre colegii lor sau alte instituții interesate de aceste subiecte.

Titlul training-ului: „Managementul bunurilor comune în Olanda: cum să activezi un dialog deschis cu cetățenii activi”.

În ceea ce privește metodologia, mobilitatea combinată va îmbina discuțiile deschise cu ateliere și vizite on-site în locaţii considerate bune practici.

În special, Open Up a dezvoltat o metodologie pentru a crea schimbări care au la baza tinerii din comunitățile locale. Această metodologie va fi diseminată în timpul sesiunii de instruire. Open Up va prezenta dezbaterile ca şi metodă educațională și va explica felul în care aceasta poate fi adaptată pentru a capacita oamenii într-o comunitate.

Reprezentanţii altor organizații vor fi invitate să-și împărtășească experiența în timpul sesiunii de instruire, astfel încât ei înșiși să poată implementa metodologia dezbaterilor în practicile lor. În discuțiile cu tineri activi și participanți oficiali Open Up! va dezvolta un cadru care sa ofere condițiile de baza necesare pentru a crea o abordare activă a bunurilor comune.

Acesta sesiune de instruire va fi monitorizata în cadrul Întâlnirii Transnaționale M4 pentru a face un prim rezumat al lecțiilor învățate prin proiect până la momentul respectiv.
Accentul discuțiilor și atelierelor vor viza următoarea tematică „Personal, provocări de calificare, management și gestionarea bunurilor comune”.

Gestionarea bunurilor comune este deosebit de complexă, deoarece în cadrul grupurilor de cetățeni implicați nu există ierarhii definite sau leadership și, prin urmare, necesită autoritate și abilități considerabile de mediere.

De asemenea, un dialog constructiv presupune competențe similare și pentru administratorii și oficialii publici implicați.

Următoarele elemente se află în centrul acestor discuții și ateliere:
– Recomandări generale.
– Experiențe generale și bune practici rezultate din proiecte legate de angajamentul cetățenilor, participarea lor activă, dialogul deschis cu autoritățile publice la nivel local și regional.
– Sugestii și trucuri care rezultă din cursurile de calificare și / sau instruirile realizate în materie de egalitate de şanse, educația adulților, dezvoltarea personală.
– Cunoștințe rezultate din iniţiativele orientate pe integrarea socio-profesională.
– Suporturi de curs, ghiduri, recomandări care au ca scop instruirea asupra unor subiecte precum leadership și comunicare, abilități sociale și manageriale, inteligență emoțională, resurse umane și coaching, elaborate pentru functiile de management.
– Experiențe din colaborarea cu guvernul și consiliile locale în procesul de dezvoltare a politicilor de gestionare a Bunurilor Comune, politici menite să creeze locuri de muncă, care sa includă aspecte de egalitate, abordare integrată a genului, nediscriminare și sustenabilitatea mediului.

Participanții vor vizita următoarele instituții / organizatii care implementează bune practici:
– Open up! va prezenta cele mai inovatoare metodologii și instrumente educaționale utilizate în domeniul vizat de proiect. Open up! va invita operatorii care lucrează cu tineri și tinerii să ofere o prezentare a acestor metodologii.

  • Organizer Name: Open Up! Let Youth be Heard
Previous Eveniment comun de formare a personalului pe termen scurt – Italia

Leave Your Comment