Parteneri

Biblioteca di Pace

Asociația Biblioteca di Pace a luat naștere la mijlocul anilor '90, pentru a răspunde unei duble nevoi sociale - la începuturile sale atunci - și care, de-a lungul anilor, a crescut constant, devenind astăzi una dintre principalele probleme cu care se confruntă politica italiană și europeană: tema imigrației, împreună cu teama de a ne pierde identitatea culturală. Încă de la înființare, am încercat să răspundem acestei teme, urmarind ca "localnicii" sa cunoasca străinii și culturile lor, pe de o parte; iar pe de altă parte, sa răspundem nevoii străinilor de a se integra într-o nouă realitate, atât învățând limba italiană, cât și găsind cea mai bună modalitate pentru copiii lor de a se integra în grădinițe și școli primare. Solutia pe care am găsit-o a fost să deschidem portile asociației noastre cetățenilor străini, care treptat au devenit parte din personalul nostru și din grupul nostrum de voluntari, creând astfel nucleul unei mici comunități multiculturale. Cu aceste forțe, am început apoi să lucrăm intens cu instituțiile, în special cu primăriile din zona Florenței și, în Florența, cu instituțiile districtuale ("Quartieri"), cu școlile de stat și municipale, oferind sprijin lingvistic și texte atât în italiană, cât și în limba materna a copiilor, materiale didactice, intervenții ale mediatorilor culturali în sălile de clasă.

Comune di Campi Bisenzio

Primaria Campi Bisenzio (partea de N-V a zonei metropolitane din Florența) se prezintă ca un caz virtuos, deoarece teritoriul său concentrează o importanta stratificare a inovației civice și a investițiilor administrative pentru o dezvoltare urbană durabilă și participativă, susținută de un angajament politic puternic al reprezentanților aleși și de un capital social dens. În plus, structura populației a evoluat în ultimii ani, cu o tendință semnificativă de noi migranți, iar dinamica socială reflectă provocarea contemporană a multiculturalismului și a integrării. Municipalitatea a experimentat punerea în aplicare a unor proiecte care implică scheme de bugetare participativă, regenerare urbana, co-living, grădini sociale, economie colaborativă etc. Pe această bază, în ultimii ani, municipalitatea din Campi Bisenzio a lucrat la activarea unui District de Economie Civilă (https://www.festivaleconomiacivile.it/) pe 4 teme.

BRAL vzw - Stadsbeweging voor Brussel

BRAL este o mișcare urbană care se străduiește să facă Bruxelles-ul durabil. În calitate de mișcare urbană neguvernamentală, BRAL este o rețea în care locuitorii, grupurile de acțiune, lucrătorii profesioniști din domeniu și experții se întâlnesc pentru a studia provocările urbane, a le dezbate și a formula soluții. BRAL este recunoscută de către Comisia Comunității Flamande drept o organizație care pune accent pe activitățile socio-culturale, o organizatie care imputerniceste oamenii oferindu-le mai mult control asupra procesului de planificare urbană și a mediului înconjurător. Pentru noi, învățarea colectivă și producerea de cunoștințe reprezintă o scară emancipatoare pentru a trece peste zidul tehnico-științific care adesea separă oamenii de procesele decizionale. Prin organizarea de discuții și schimburi, spargem barierele dintre comunități și grupuri și stimulăm gândirea și munca pentru un interes colectiv. În acest fel, BRAL este atât un purtător, cât și un instigator al dezvoltării și al educației, in cadrul caruia diferite angajamente se reunesc într-un vis comun pentru Bruxelles. În viziunea noastră, Bruxelles este un oraș care pune co-crearea și spatiul comun în centrul politiclor sale. Un oraș în care serviciile publice, rezidenții și utilizatorii gândesc împreună și colaborează în toate fazele politicii: pregătire, implementare, urmărire și evaluare. Un oraș care pune la indemana locuitorilor sai oportunități de dezvoltare durabilă și asigura o creștere socială. În acest sens, ne putem baza pe mulți ani de experiență și expertiză, pe care le împărtășim și le punem la dispoziția mișcării urbane și a partenerilor noștri prin intermediul publicațiilor, dezbaterilor, articolelor și vizitelor. Actualizăm în mod constant cunoștințele personalului nostru, ale membrilor și ale persoanelor cu care lucrăm, prin schimburi cu partenerii bruxellezi, belgieni și internaționali.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu

Ministerul Familiei, Muncii și Serviciilor Sociale decide politicile sociale legate de familie, femei, copii, bătrâni și persoane cu handicap. În Turcia, direcțiile provinciale furnizează servicii sociale în conformitate cu aceste politici. Direcția Provincială pentru Familie și Servicii Sociale Ankara este înființată în cadrul ministerului. Ankara Aile, Çalıșma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Direcția Provincială Ankara pentru Familie, Muncă și Servicii Sociale) este o autoritate locală înființată în 1983. Printre sarcinile sale se numără: elaborarea și punerea în aplicare a politicilor legate de serviciile sociale și de solidaritate la nivel local, protejarea structurii familiei, desfășurarea de servicii sociale și activități de solidaritate pentru copii, prevenirea discriminării femeilor, aplicarea tuturor tipurilor de măsuri de precauție și soluții pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele în vârstă, luarea de măsuri de protectie pentru rudele martirilor și ale veteranilor impotriva tratamentele nedrepte sau de privare, organizarea de activități de solidaritate pentru cei care au nevoie de protecție și de ajutoare sociale, luarea de măsuri de precauție pentru a proteja integritatea familiei și asigurarea coordonării și colaborării între alte instituții și ONG-uri. Are 3500 de angajați (asistenți sociali, profesori, psihologi, sociologi, statisticieni, specialiști în educație, asistente medicale, specialiști în mass-media, formatori) și 36 de instituții afiliate (pentru copii, tineri, vârstnici, femei, persoane cu handicap și toate grupurile defavorizate).

Municipiul Făgăraș

MUNICIPIUL Făgăraș este o unitate administrativ-teritorială organizată și care funcționează în baza principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilității autoritatilor administratiei publice locale, legalității și consultării cetățenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Open UP let youth be heard

Open Up! Let Youth be Heard este o organizație non-profit care urmărește să conecteze, să împuternicească și să mobilizeze tinerii marginalizați în viața civică. Organizația folosește metodologia educației prin dezbatere pentru a oferi vocilor tinere instrumentele necesare pentru a-și sustine soluțiile pentru un viitor mai bun. Aceasta creează evenimente organizate de comunitate, în cadrul cărora guvernele locale și alți actori sunt trași la răspundere si facuti sa acorde importanța cuvenită vocilor tinerilor. Open Up! Utilizezaza competențele educaționale ale secolului XXI și lucrează în conformitate cu articolul 12 din Convenția ONU privind Drepturile Copilului (dreptul de a fi ascultat).

Commoning Europe © 2021. v Inoves

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.