PROJENİN HEDEFLERİ

"Commoning Europe" projesinin hedefleri şunlardır:

çeşitli durumlara yönelik kesişen kritik durumları belirlemek amacıyla her bir katılımcı ülke için görevliler ve yöneticiler arasında ortaklaşma temasına ilişkin farkındalığı güçlendirmek.

Yöneticilere ve vatandaşlara; ortaklaşma alanındaki mevcut çalışma gruplarını gözlemleme, her türlü sorunu (kültürel, mali, hukuki) tartışma ve çözüm alışverişinde bulunma fırsatı sunmak.

diğer AB üye ülkeleriyle paylaşılacak ve kullanılacak ve harita ile birlikte dijital bir platforma yerleştirilecek ortak bir sözlük geliştirmek.

katılımcı teknikleri ve yöntemler dahil olmak üzere, tartışma ve öğrenmeyi teşvik etmek.

Ortaklar tarafından ortaklaşa tasarlanan bilgi birikim sistemlerinin oluşturulması (röportajlar, videolar, raporlar).

Vatandaşların ve yöneticilerin ortak yönetim ilkelerini kendi yerel bağlamlarında uygulamaya başladıklarında kalıcı etki yaratmak.

Sosyal uyumu ve aktif vatandaşlığı güçlendirmek ve her türlü sosyal dışlanma ile yüzleşmek.

Projenin sonuçları:

Her katılımcı ülkede kamu görevlilerinde ve yöneticilerinde ortaklaşma konusunda farkındalık yaratmak.

Sosyal bütünlüğü ve aktif vatandaşlığı güçlendirmenin yanı sıra herhangi bir sosyal dışlanma biçimine karşı olan katılımcı teknikler ve yöntemlerde becerilerin geliştirilmesi.

Ortak ülkelerdeki temel deneyimler haritasına ve diğer AB Üye Devletleri ile paylaşılacak ve uygulanacak ortak bir kelime dağarcığına dayalı olarak, Avrupa düzeyinde ortak mal yönetiminin geliştirilmesi için ortak bir çerçevenin oluşturulması.

Ortak malların, kamu yararının yönetimi ile ilgili kararların giderek bütünsel ve uluslarüstü bir yönü takip etmesi için Avrupa düzeyinde politika ve yasal araç değişimi.

Commoning Europe © 2021. Tüm Hakları Saklıdır | Tarafından geliştirilmiş Inoves

Bizimle iletişime geçin

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.